Biomateriał kościozastępczy<br>nowej generacji

Biomateriał kościozastępczy
nowej generacji

Strona główna

O produkcie

FlexiOss®Vet to nowoczesny preparat implantacyjny III generacji: dwufazowy w składzie (hydroksyapatytowo-polimerowy), bioaktywny i wspomagający regenerację tkanek, potencjalny nośnik leków. 

Innowacyjność połączenia dwóch składników w kompozyt polega na przeprowadzeniu kurdlanu w strukturę potrójnej helisy – konformacji niestymulującej procesów prozapalnych i umożliwiającej pułapkowanie granulatu HAP.

Po wszczepieniu korzystnie integruje się z kością pacjenta i daje efekt tworzenia się kości własnej. Eliminuje to konieczność powtórnej operacji w celu usunięcia implantu, co w szczególności oszczędza zwierzęciu dodatkowego bólu i stresu.

Dostępny w 5 rozmiarach: 0,2 cm, 0,5 cm, 1 cm3 cm i 5 cm.

Elastyczny materiał łatwo dopasowujący się do ubytków.

Innowacyjne właściwości

elastyczny (plastyczny
i podatny na zginanie)
biokompatybilny z naturalną
tkanką kostną
parametry mechaniczne podobne
do naturalnej tkanki kostnej
aktywnie wspiera proces
odbudowy kości
wchłania krew oraz leki
pozytywnie wpływa na proces regeneracji tkanki kostnej
reaktywny jonowo / bioaktywny
nietoksyczny
może mieć zastosowanie przy
ubytkach o długości do 7 cm
materiał pochodzenia
niezwierzęcego
łatwy do przenoszenia
i przechowywania

Poręczność chirurgiczna

Poręczność chirurgiczna, indywidualne dopasowanie w trakcie operacji do konkretnego ubytku kostnego poprzez cięcie lub zginanie, co umożliwia dopasowanie go do wymiarów (kształtu) uzupełnianego ubytku.

Poddaje się frezowaniu

W stanie wysuszonym FlexiOss®Vet poddaje się frezowaniu, co pozwala na personalizację implantu kompozytowego.

Szybsze kostnienie

Doskonale rozwinięta powierzchnia właściwa (wysoka mikroporowatość), wysoka reaktywność jonowa (przyspieszająca proces mineralizacji w miejscu implantacji poprzez wychwyt jonów wapniowych i fosforanowych z otaczającego środowiska, co objawia się szybszym kostnieniem).

Zminimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia

Zastosowanie polimeru cukrowego w składzie kompozytu FlexiOss®Vet skutkuje zminimalizowaniem ryzyka zanieczyszczenia wirusowego i prionowego. Polimer żelując przechodzi w strukturę nieodwracalnej, przypominającej kolagen, potrójnej helisy – konformacji nieaktywnej w stosunku do makrofagów, a więc niewywołującej miejscowego stanu zapalnego.

Wysoka nasiąkliwość

FlexiOss®Vet charakteryzuje się wysoką nasiąkliwością, ułatwiającą dostarczanie substancji odżywczych do miejsca implantacji oraz odprowadzanie produktów metabolizmu komórek, co przyspiesza regenerację tkanki kostnej. Przed zabiegiem kompozyt może być nasączany substancjami przeciwbakteryjnymi oraz roztworami leków, zapobiegając w ten sposób infekcjom okołooperacyjnym, dzięki czemu ryzyko zakażenia i odrzutu implantu jest zminimalizowane. Dzięki swojej wysokiej nasiąkliwości FlexiOss®Vet może być także nasączany np. osoczem bogatopłytkowym (PRP) lub białkowymi czynnikami wzrostu (handlowymi lub pochodzącymi z krwi pacjenta), dzięki czemu biomateriał uzyskuje właściwości zbliżone do bardzo drogich materiałów kościozastępczych zawierających białkowy czynnik wzrostu typu BMP-2.

Łatwy transport

Jest łatwy w przechowywaniu oraz transporcie.

Badania

Przeprowadzono wstępne próby kliniczne materiału kościozastępczego z udziałem pacjentów Kliniki Chirurgii Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (zgoda II Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Lublinie, Nr 15/2010). Biomateriał ten wykorzystano do wypełniania zębodołów po ekstrakcji zębów oraz zamykania przetok ustno-nosowych u kotów i psów. Kompozyt utrzymywał się znakomicie w miejscu implantacji i nie powodował odczynów zapalnych. Jego skuteczność jako materiału kościozastępczego została potwierdzona zdjęciami RTG (Il. 1, 3).

Ilustracja 1
Zabieg wypełniania przetoki ustno-nosowej u kota oraz obrazy RTG bezpośrednio po implantacji [A] oraz 1 miesiąc po implantacji [B].

Ilustracja 2
Leczenie przetoki ustno-nosowej u psa – usunięcie wywichniętego kła i wypełnienie przetoki biomateriałem.

Ilustracja 3
Leczenie przetoki ustno-nosowej u psa – zdjęcia RTG przed wywichnięciem kła [A], po usunięciu kła [B], 6 miesięcy [C]i 12 miesięcy [D] po wszczepieniu kompozytu.

Ilustracja 4
Ocena gęstości fragmentu kości po implantacji kompozytu metodą mikrotomografii komputerowej pQCT. Obraz kontrolny bezpośrednio po implantacji (czas 0) [A], obraz po 1 miesiącu od implantacji [B], po 3 miesiącach od implantacji [C], po 6 miesiącach od implantacji [D].

Ilustracja 5
Obraz histologiczny – wskazanie integracji implantu z tkanką kostną. Fot. C przedstawia powiększony fragment fot. B. Fot. D wskazuje przebudowę tkanki kostnej.

Preparat był także testowany jako materiał kościozastępczy do wypełniania ubytków w kości piszczelowej u króli laboratoryjnych. Kompozyt utrzymywał się znakomicie w miejscu implantacji i nie powodował odczynów zapalnych. Rezultaty wskazały na jego biokompatybilność w stosunku do otaczającej tkanki kostnej. Ocena histologiczna jednoznacznie wskazała na proces kostnienia w miejscu implantacji, obecność komórek kostnych, włókien kolagenowych i blaszek kostnych oraz kanałów Haversa wskazujących na wbudowanie naczyń krwionośnych.

Ilustracja 6
A, B, C, D – zabieg operacyjnego wszczepiania materiału kościozastępczego do kości piszczelowych u króli.

Publikacje

Borkowski L., Lübek T., Jojczuk M., Nogalski A., Belcarz A., Palka K., Hajnos M., Ginalska G. Behavior of new hydroxyapatite/glucan composite in human serum, Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials’ 2018 Feb 6 [Epub ahead of print].

Borkowski L., Kiernicka M., Belcarz A., Pałka K., Hajnos M., Ginalska G. Unexpected reaction of new HAp/glucan composite to environmental acidification: Defect or advantage? Biomed. Mater. Res. B Appl. Biomater. 2017, 1 05(5), 1178-1190.

Borkowski L., Sroka-Bartnicka A., Drączkowski P., Ptak A., Zięba E., Ślósarczyk A., Ginalska G. The comparison study of bioactivity between composites containing synthetic non-substituted and carbonate-substituted hydroxyapatite. Mater. Sci. Eng. C Mater. Biol. Appl. 2016, 62, 260-267.

Belcarz A., Ginalska G., Pycka T., Zima A., Ślósarczyk A., Polkowska I., Paszkiewicz Z., Piekarczyk W. Application of β-1,3-glucan in production of ceramics-based elastic composite for bone repair. Centr. Eur. J. Biol. 2013, 8, 534-548.

Kontakt

Medical Inventi S.A.
ul. Nałęczowska 14
20-701 Lublin
woj. lubelskie, Polska
biuro@medicalinventi.pl
NIP: 946-262-83-41
REGON: 060772285
KRS: 0000544357

Sprzedaż
Paweł Brzoskwinia
pawel.brzoskwinia@medicalinventi.pl
tel. +48 664 040 824

Marketing
Aleksandra Machowska
aleksandra.machowska@medicalinventi.pl
tel. +48 881 750 883

Dział Jakości
Katarzyna Siwiec
katarzyna.siwiec@medicalinventi.pl
tel. +48 881 611 883
Olga Kruk
olga.kruk@medicalinventi.pl
tel. +48 881 550 883

Administracja, projekty UE
Aleksandra Gańska
aleksandra.ganska@medicalinventi.pl
Olga Orzechowska
olga.orzechowska@medicalinventi.pl
tel. +48 667 330 883

Konto bankowe mBank
97 1140 1094 0000 2789 8000 1001

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 320 271,50 zł

www.medicalinventi.pl